Tietosuoja

Forssan Matkatoimisto Oy:n asiakastiedot tallennetaan asiakas- ja markkinointirekisteriimme henkilötietolainsäädännön puitteissa. Tiedot säilytetään järjestelmässämme ja henkilötietoja käytetään asiakkaan informoimiseksi varattuun matkaan liittyvissä asioissa sekä markkinoinnissa. Yhteistyökumppaneillemme (laiva-, lentoyhtiöt, hotellit, bussiyhtiöt) luovutetaan vain kunkin tahon tarvitsemat tiedot. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, muutoin kuin edellä sanotussa tarkoituksessa ja Suomen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Henkilötietoja koskevat pyynnöt voit lähettää tällä yhteydenottolomakkeella.

Tietosuojakäytäntö

Tiedonsaanti oikeus asiakkaalla on oikeus henkilötietolain mukaan saada tietää itseään koskevien henkilötietojen käsittelystä sekä rekisteriselosteesta.

Tarkastusoikeus asiakkaalla on henkilötietolain mukaan oikeus tarkistaa asiakastietokantaan tallennetut itseään koskevat henkilötiedot.

Oikeus saada tietonsa korjatuksi
Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).”

Kielto-oikeus asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää (Forssan Matkatoimisto Oy) käsittelemään häntä koskevia tietoja, suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia varten.
Mikäli haluatte käyttää rekisteröitynä näitä oikeuksianne tai teillä on kysyttävää henkilötietojenne käsittelystä, ottakaa yhteys rekisterinpitäjään

Henkilötietoja koskevat pyynnöt voit lähettää tällä yhteydenottolomakkeella.

Rekisteriseloste

Asiakasrekisteriseloste /Henkilötietolaki (523/99) 10§

Rekisterinpitäjä
Forssan Matkatoimisto Oy
Kartanonkatu 9, 30100 Forssa
Puh.020 7757700
Y-tunnus 0230966-9

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Rauhaniemi Mari
Puh.020 775 7724
mari.rauhaniemi(at)fmt.fi

Rekisterin nimi
Forssan Matkatoimisto Oy:n asiakasrekisteri, johon on merkitty asiakastiedot. Rekisteröinnin perusteena myynti- tai palvelusuhde Forssan Matkatoimisto Oy:n.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen ja kehittämiseen, palvelujen ja tuotteiden tuottamiseen asiakkaalle, palvelujen tuottamiseen, palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin. Tietoja käytetään myös markkinoinnin kohdistamiseen asiakkaille, mainontaan ja suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle kohdistetusta suoramarkkinoinnista.

Rekisterin sisältämät tiedot
Asiakastiedot, jotka tallennetaan, asiakkuuteen liittyen

 • etu- ja sukunimi
 • osoitetiedot
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • syntymäaika
 • sukupuoli
 • asuinmaa
 • asiakkaan varaukseen liittyvät tiedot
 • asiakkaan yksilöivä tunnistenumero
 • asiakkaan palveluhistoria, asiakaspalautteet matkan jälkeen
 • yritysasiakkailta tiedot yhteyshenkilöistä ja heidän yhteystietonsa

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan itsensä luovuttamat tiedot. Asiakkaan antamat tiedot asiakaspalveluun liittyvissä tilanteissa. Matkojen- ja lisäpalvelujen tarjouspyynnöistä tai ostoista kertyvät tapahtumatiedot asiakkaan ollessa varaaja, seuralainen tai osa ryhmää. Matkojen- ja lisäpalvelujen ostoista kertyvät tapahtumatiedot asiakkaan ollessa varaaja, seuralainen tai osa ryhmää

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos käyttäjän pyytämän palvelun tekninen toteuttaminen sitä edellyttää, tai jos se on muutoin välttämätöntä henkilötietolain pykälän 23 osien 2–5 mukaan. EU:n ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta edellytetään EU:n tietosuojakäytäntöjen täyttämistä. Palvelun toteuttamiseksi luovutetaan palvelun tarjoamisen kannalta välttämättömät tiedot palvelun tarjoajalle, esimerkiksi lentoyhtiöille ja hotelleille. Asiakkaan tietoja ei luovuteta kolmansille
osapuolille myynti- tai markkinointitarkoi tuksiin ilman asiakkaan erikseen antamaa lupaa. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Rekisteri sijaitsee internetpohjaisessa palvelussa, joka on suojattu. Rekisteriä käsittelevät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan käyttö kuuluu. Jokaisella käyttäjällä on käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Henkilötietoja koskevat pyynnöt voit lähettää tällä yhteydenottolomakkeella.

Yksityisyyden suoja

Forssan Matkatoimisto Oy suojaa sivuston käyttäjien yksityisyyttä ja noudattaa henkilötietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä muita Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä.

Lähettäessäsi tarjouspyynnön pyydämme sinulta henkilötietoja. Käytämme tietojasi vain omaa asiakasrekisteriämme varten, palvelun edellyttämän asiakassuhteen hoitamiseen tai lain edellyttämissä tapauksissa. Emme luovuta tietoja eteenpäin emmekä käytä yhteystietoja suoramarkkinoinnissa ilman suostumustasi. Tarjouspyyntöön pyytämiämme pakollisia tietoja ovat mm. nimi, sähköposti, puhelinnumero ja osoite.

Ilman henkilötietoja emme voi tuottaa käyttäjälle palveluitamme. Tiedot tarvitaan, jotta varaukset voidaan käsitellä ja toimittaa asiakkaille tai jotta voidaan toteuttaa digitaalisten palveluiden toiminnallisuudet.

Matkapalveluiden toimittamisen yhteydessä voimme joutua luovuttamaan tietojasi myös EU:n ulkopuolisiin maihin, joiden tietosuojalainsäädäntö poikkeaa EU:n sääntelystä. Asiakkaan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille myynti- tai markkinointitarkoituksiin ilman asiakkaan erikseen antamaa lupaa. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Forssan Matkatoimisto Oy on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä ja huolehdimme henkilötietojesi asianmukaisesta käsittelystä. Teemme parhaamme varmistaaksemme tietojesi luottamuksellisuuden, turvallisuuden ja oikeellisuuden. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan henkilötietolainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä.

Evästeet
Sivustolla käytetään evästeitä takaamiseksi, että palvelu on turvallinen, tehokas ja käyttäjäystävällinen. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeitä käytetään tilastollisen tiedon tuottamiseen. Evästeiden vastaanotto voidaan haluttaessa kieltää käyttäjän Internet-selaimesta, mutta se voi aiheuttaa sivujen toimimattomuutta eikä ole suositeltavaa. Käyttämällä Sivustoa hyväksyt tietojen keräämisen palvelun käytöstä.

Linkit
Sivuiltamme on linkkejä muille sivuille, joiden käytettävyydestä, sisällöstä tai yksityisyyden suojausjärjestelmistä emme vastaa. Sosiaalisen median jakotoiminnot ja linkit voivat olla kolmannen osapuolen omistuksessa, joihin Forssan Matkatoimisto Oy:lla ei ole määräysvaltaa tai vastuuta niiden käytöstä. Sosiaalisen median jakotoimintoja käyttäessäsi sallit myös kolmannen osapuolen evästei den tallentumisen laitteellesi. Forssan Matkatoimisto Oy ei ole vastuussa tai vaikutusvaltainen käyttämiesi kolmansien osapuolten verkkopalvelujen käytöstä. Sosiaalisen median palvelut ovat kyseisen sosiaalisen median palvelun yksityisyydensuojan ja muiden
käyttöehtojen alaisia.

Henkilötietoja koskevat pyynnöt voit lähettää tällä yhteydenottolomakkeella.

Forssan Matkatoimisto Oy
Kartanonkatu 9
30100 FORSSA

fm.myynti@fmt.fi

Avoinna
Toimistomme on avoinna
ma-pe klo 10.00-16.30.
Tervetuloa

SMAL 11695 KKV 3020/00
MjMv Y-tunnus 0230966-9

Myynti
020 775 7700

Reskontra
020 775 7721

Toimistomme ollessa suljettuna, kiireellisissä hätätapauksissa

yhteydenotot: +358(0)40 545 6331.

Matkan aikana  matkanjohtaja.

Puheluhinta
Kiinteästä verkosta 0,088 €/min
Matkapuhelimesta 0,088 €/min
Ulkomailta Tavallinen ulkomaanpuheluhinta
Puhelujen hinnat voit tarkistaa Viestintäviraston sivulta